AKTUELNI POPUSTI!

AKTUELNI POPUSTI od 01.07:
 
Za plaćanje u celosti pri rezervacijii odobren je popust od 5 %.
Mogučnost plaćanje čekovima ili adm.zabranom do 15.12.2019 uz avans od 40 %.
Popusti važe za sve smene.
Popustima podlažu sve vile osim vila u Nei Poriju.