GRCKA 2019!!POPUSTI-OLIMPSKA REGIJA!!!

*Za gotovinske uplate celokupnog iznosa prilikom rezervacije odobravamo popust od 15%. (Vazi za uplate do 1.februara).   
*Za uplate avansa 50% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije,a ostatak iznosa do 1. maja, odobravamo popust od 10%. (Vazi za uplate do 1.februara). 

*Za uplate avansa 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana do polaska odobravamo popust od 8 (Vazi za uplate do 1.februara). 

NAPOMENA: ZA PRVU SMENU ODOBRAVAMO 5% POPUSTA ZA UPLATU U CELOSTI,DRUGI NAĆIN UPLATE NE PODLAŽE POPUSTU!