Polisa odgovornosti

Molim Vas da pre bilo kakve akcije u pogledu korišćenja sadržaja ovog sajta pročitate izavu polise odgovornosti.

Informacije, slike i ostali sadržaj na sajtu je opšte informativnog i reklamnog karaktera, za dobijanje detaljnijih informacija vezanih za odredjenu stavku u našoj ponodi obratite nam se lično u našoj agenciji ili putem telefona odnostno kontaktne strane na sajtu.

Polisa odgovornosti.

Na sajtu turistička agencije „Al turs putovanja“ ulažu se svi napori da se korisnicima pruže relevantne, precizne, aktuelne, tačne i potpune informacije.

Međutim, pošto se velika količina materijala obrađuje u kratkim vremenskim rokovima, ne možemo da garantujemo da neće biti grešaka. Što se tiče dokumenata, slika i informacija na veb sajtu, ne daje se nikakva garancija, izričita ili implicitna. Preuzimanje informacija sa ovog web sajta obavljaće se na sopstveni rizik korisnika. U slučaju ne tačnih, nepotpunih ili neblagovremeno objavljenih informacija turistička agencija „Al turs putovanja“ ne može preuzeti odgovornost.

Turistička agencija „Al turs putovanja“ ili bilo koje lice koje je na bilo koji način doprinelo pripremi, sastavljanju ili objavljivanju i distribuciji podataka na sajtu turističke agencije „Al turs putovanja“, odriče se od odgovornosti koja bi nastala zbog neprikladnog, neodgovarajućeg, nezakonitog ili prevarnog korišćenja podataka dostupnim posetiocima sajta.

Uz to, turistička agencija „Al turs putovanja“ neće biti odgovorno za finansijske ili bilo koje druge posledice koje bi mogle proizaći iz takvog nezakonitog, neprikladnog, neodgovarajućeg ili prevarnog korišćenja materijala na ovom veb sajtu. 

Turistička agencija „Al turs putovanja“ može da promeni ili ukine pojedine sadržaje sajta s vremena na vreme, iz bilo kog razloga i bez najave, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu.

Ni pod kojim okolnostima turistička agencija „Al turs putovanja“ nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van naše moći (kontrole), u šta spadaju problemi funkcionisanja interneta, kvarovi na kompijuterskoj opremi, nestanci struje…

Svi lični podaci poslati turističkoj agenciji „Al turs putovanja“-u biće upotrebljeni u skladu sa polisom privatnosti.

Turistička agencija „Al turs putovanja“ može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeniti uslove korišćenja sajta. Koristeći ovaj sajt obavezujete se da ćete periodično posećivati opciju sajta sa uslovima korišćenja polisom privatnosti i odricanjem od odgovornosti kako bi uvek bili informisani sa aktuelnim pravilima.

Smatramo da ste pristupanjem sajtu i korišćenjem svih njegovih sadržaja (u celosti i/ili delimično), kao i svim drugim vidovima interakcije sa sajtom turističke agencije „Al turs putovanja“ u potpunosti pročitali, shvatili i prihvatili uslove korišćenja sajta.