BRATISLAVA ARANZMANI NA TRI NOCI,AVIONOM IZ NISA!

BRATISLAVA-ARANZMANI SA AVIO PREVOZOM IZ NISA!

3 NOĆI / 4 DANA

CENA OD 109e

 1. dan NIŠ – BRATISLAVA

Čekiranje za let Niš – Bratislava dva sata pred poletanje aviona sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Let na relaciji Niš – Bratislava i sletanje na aerodrom u Bratislavi. Po sopstvenom izboru putnika odabir individulnog transfera do smeštajnih jedinica. Smeštaj u hotelu ili botelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

2. – 3. dan BRATISLAVA

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Preporučujemo vam da posetite čuveni zamak smešten na malom bregu sa prelepim pogledom na Dunav, gotsku katedralu Svetog Martina koja je ujedno najvažnija i najstarija katedrala u Bratislavi gde su se krunisali brojni mađarski kraljevi, naravno neizostavna je poseta restorana koji se naziva NLO zbog svoj jedinstvenog oblika letećeg tanjira koji se nalazi na novom mostu. U centru grada posetite staro jezgro grada, staro narodno pozorište izgrađeno u neo renesansnom stilu, crkvu svete Elizabete, gradsku kuću u kojoj se danas nalazi Gradski muzej a u vreme Božića na ovom trgu se održava Božićni sajam i mnoge druge znamenitosti koje čine Bratislavu jednu od najlepših prestonica centralne Evrope. Noćenje.

4. dan BRATISLAVA – NIŠ

Boravak putnika u botelu/hotelu na bazi odabrane usluge. Napuštanje botela/hotela. Individualan transfer  na aerodrom u Bratislavi. Polazak aviona za Niš. (Kraj usluga)

CENOVNIK BR. 2

Važi od 04.09.2018.

Polasci u Septembru:

DATUMI BOTEL HOTEL
31. – 03. OD 209e OD 199e
07. – 10. OD 219e OD 249e
14. – 17. OD 179e OD 199e
21. – 24. OD 139e OD 169e
28. – 01. OD 139e OD 159e

 

 

 

Polasci u Oktobru:

DATUMI BOTEL HOTEL
05. – 08. OD 139e OD 139e
12. – 15. OD 149e OD 149e
19. – 22. OD 149e OD 159e
26. – 29. OD 149e OD 119e

Polasci u Novembru:

DATUMI BOTEL HOTEL
02. – 05. OD 129e OD 169e
09. – 12. OD 129e OD 139e
16. – 19. OD 129e OD 149e
23. – 26. OD 129e OD 149e
30. – 03. OD 119e OD 149e

Polasci u Decembru:

DATUMI BOTEL HOTEL
07. – 10. OD 129e OD 169e
14. – 17. OD 139e OD 139e
21. – 24. OD 149e OD 159e
28. – 31. OD 169e OD 169e

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

– Povratni avionski prevoz na relaciji Niš – Bratislava – Niš low cost avio kompanijom Ryann Air, sa uračunatim aerodromskim taksama

– Ručni prtljag dimenzija 55cm x 40cm x 20cm, maksimalne težine 10kg

– Smeštaj u odabranom smeštajnom objektu na bazi 3 noćenja u hostelu, odnosno na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu (hostel-višekrevetne spavaone sa zajedničkim kupatilom, hotel-standardne sobe sa sopstvenim kupatilom)

– Troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– Individualan transfer aerodrom – hotel – aerodrom

– Putno zdravstveno osiguranje

– Čekirani prtljag od 20kg

– Obrok i piće na letu

– Boravišnu taksu

DOPLATE:

-Za 1/1 sobu na upit

-Čekirani prtljag 20 kg 25 EUR po pravcu (plaća se prilikom rezervacije)

***Nakon rezervacije i uplate, doplata za prtljag se može izvršiti po višoj tarifi, zato preporučujmeo da klijenti količinu prtljaga rezervišu prilikom uplate rezervacija. U cenu aviokarte nije uračunat obrok ili piće u avionu. Moguće uz doplatu tokom leta.

NAČINI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa Banke za efektivu na dan uplate.

Uplata akontacije 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska gotovinom, karticama ili uplatom na račun.

Napomene:

-Cenovnici su rađeni na bazi osnovne tarife avio kompanije RyanAir. U slučaju da po navedenoj tarifi ne postoji raspoloživih mesta, putniku se mogu ponuditi cene drugih tarifa koje se doplaćuju.

-Kompanija RyanAir primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno karta kupljena po ekonomskoj i promotivnoj tarifi nije podložna promeni niti se može refundirati kao ni aerodromoske takse.

-Karta se izdaje u roku od 24h od trenutka rezervacije.

-Ponuda smeštaja direktno zavisi od raspoloživih kapaciteta iz rezervacionog kapaciteta. Ukoliko nema slobodnih mesta u navedenim kapacitetima moguće je rezervisati neki drugi  uz doplatu.

– Sve informacije koje su saopštene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

OTKAZ PUTOVANJA:

-Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja nadoknadi realne troškove avionske karte i smeštaja prema pravilima koja nalažu avio kompanija I hotelski rezervacioni sistem.

-Low cost avio kompanija RyanAir primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno kupljena avionska karta nije podložna refundacijama kao ni aerodromske takse te kao takve ne podležu uslovima otkaza I odredbama o naknadi iz člana 11. i 12. Opštih uslova putovanja jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

-Stvarno učinjeni trošak predstavlja trošak rezervacije smeštaja preko rezervacione hotelske sisteme  koji ne dozvoljavaju bilo kakve promene ili refundacije. Ukoliko putnik ima bilo kakav prigovor, potrebno je dostaviti ga hotelu na licu mesta u pismenoj formi. Prigovori koji budu dostavljeni nakon odjave iz hotela, neće biti razmatrane.

NAPOMENE U VEZI AVIO PREVOZA:

-Tačno vreme poletanja  određuje avio kompanija. Ukoliko je let večernji ili jutarnji, moguće je ne stići na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe od strane putnika jer Organizator nije u mogućnosti da utiče na red letenja aviokompanije. U nekim smeštajnim kapacitetima moguće je dobiti lanč paket ili hladni obrok.

-Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana prilože kopiju prve strane važećeg pasoša. Ukoliko se kopije ne prilože od strane putnika, Organizator ne snosi odgovornost za eventualna pogrešna imena istih. Putnici sami snose troškove za štampanje novih karata.

-Low cost Kompanija RyanAir zahteva elektronsko čekiranje najkasnije 24 časa pred let. Putnik je dužan da pošalje zahtev za čekiranje svoje karte putem maila na adresu alturs.aleksinac@gmail.com ili pozivom na broj +381 18 808-322 . Organizator se obavezuje da će dostaviti putniku čekiranu avionsku kartu na mail, koju je potrebno da putnik odštampa i ponese sa sobom na aerodrom. Takođe, moguće je da putnik dođe sam u agenciju najkasnije do 24 časa pred let gde može lično podići odštampanu kartu za let. Isti usluvi čekiranja putnika važe i za let u povratku.

Potrebni podaci iz pasoša za čekiranje:

-Datum rođenja

-Broj pasoša

-Država koja je izdala pasoš

-Datum izdavanja pasoša

-Datum isteka pasoša

-U slučaju ne poštovanja gore navedenih procedura, putnik snosi troškove penala na aerodromu.

Opšte napomene

-Organizator zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu putovanja.

-Sve informacije koje su date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

-Putnici su dužni da 2 dana pre putovanja provere tačno mesto i vreme poletanja aviona.

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika u obavezi su da sve putnike blagovremeno upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

-Putnik je dužan da se sam upozna sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.

-U slučaju nepredviđenih objektivnih okolnosti ( kao na primer gužva na granicama, gužva u saobraćaju,I slično) Organizator zadržava pravo promene programa putovanja.

-Rok za prijave za aranžman zavisi od popunjenosti kapaciteta na letu i hotelu.

-Ukoliko su putnici maloletni i putuju bez pratnje roditelja/staraoca dužni su da prilikom putovanja ponesu sa sobom overenu saglasnost oba roditelja/staratelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja/staraoca.

-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni I dr. ) i da sami blagovoremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

Ukoliko nema dovoljno prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana, kranji rok za obaveštenje o otkazu aranžamana je 5 dana pre datuma polaska.

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama avio kompanije RyanAir i u zakonom predviđenim slučajevima.

-Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

-Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

Napomene u vezi smeštaja:

– Prijavljivanje u hotelu/hostelu je prvog dana od 14:00 časova, a odjavljivanje poslednjeg dana boravka od 09:00 časova.

– Svi smeštai iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

– Svi opisi smeštajnih kpaciteta iz programa putovanja informativnog su karaktera. Organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko ima bilo kakvih odstupanja od strane hotela.

-Objašnjenje za doručak u hotelima: kontinentalni švedski sto podrazumeva manji izbor namirnicama I pretežno je sladak doručak. Uglavnom je uvršćena internacionalna kuhinja.

-U nekim hotelima treći ili četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Izgled i konkretne dimenzije pomoćnih ležajeva zavise od samog smeštajnog objekta i može biti sofa na razvlačenje koja je uglavnom standardne veličine.

-Organizator putovanja  ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to to zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

-Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena okodostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

– Organizator zadržava pravo promene hotela iste ili više kategorizacije.

-Dodatne hotelske usluge, turističke takse i gradske takse moraju se direktno platiti u hotelu. Organizator nije odgovoran za skrivene hotelske takse i nema kontrolu nad njihovom naplatom.

-Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti.

-U nekim smeštajnim objektima dostupni su dopunski sadržaji uz doplatu kao što su SPA programi, teretana i slično.

Neki od hotela sa kojima sarađujemo:

 

Botel Marina

http://botelmarina.sk/

-Smeštajni objekat Botel Marina nalazi se na pristanu ispod Bratislavskog dvorca, na reci Dunav i na 8 minuta hoda od Starog grada. U ponudi ima besplatan bežični internet i bar. Smeštajni objekat poseduje bar i restoran.

Iz kabina se pruža lep pogled na dvorac ili Dunav. Svaka smeštajna jedinica poseduje TV, mali frižider i sopstveno kupatilo.

Do izložbenog centra Inheba možete lako stići – samo pređite most SNP, koji se nalazi pored objekta.

Destinacija Stare Mesto je odličan izbor za putnike koje zanimaju hrana, istraživanje Starog grada i šetanje.

Botel Gracia

http://www.botelgracia.sk/

-Botel Gracia je netipičan hotel na Dunavu u centru Bratislave. Smešten je odmah preko puta Slovačke nacionalne galerije, u blizini Novog mosta. Iz hotela se pruža panoramski pogled na Bratislavski dvorac, na Dunav i na mostove. Staro gradsko jezgro udaljeno je samo 3 minuta hoda. Botel Gracia se nalazi na idealnoj lokaciji za obilazak znamenitosti ili za poslovni put u slovačku prestonicu. U hotelu je obezbeđen besplatan bežični internet.Do hotela se može veoma lako doći gradskim prevozom.

 

Hotel Bratislava ***

http://www.hotelbratislava.sk/about-us/

-Hotel Bratislava se nalazi na pola puta između Međunarodnog aerodroma Štefanik u Bratislavi i centra grada. Nudi besplatan internet, kvalitetna jela i parking sa obezbeđenjem.U foajeu možete besplatno koristiti internet punkt sa štampačem. Velnes centar i tereni za tenis i mali fudbal takođe su vam na raspolaganju u okviru objekta.U restoranu Atrium služe se jela moderne internacionalne kuhinje i tradicionalni slovački specijaliteti, kao i raznovrsna slovačka i strana vina.Hotel Bratislava nalazi se na samo 1,5 km od izlaza Bratislava-Ružinov sa autoputa D1. Do centra grada možete stići za 20 minuta vožnje tramvajem.

 

Hotel Holiday Inn Bratislava ***

http://www.holidayinn.sk/index.php?lang=uk

Holiday Inn Bratislava nalazi se na 10 minuta pešice od poslovnog centra Forum. Smešten je na pola puta između Starog grada i Aerodroma Bratislava, udaljenih 5 km. Autobusi koji saobraćaju do centra grada zaustavljaju se na 200 metara od objekta. Sve sobe su klimatizovane. Svaka smeštajna poseduje spavaći deo, pribor za pripremu čaja/kafe i flat-screen TV sa kablovskim kanalima. Gosti mogu besplatno koristiti zatvoreni bazen, fitnes centar i saunu. Tajlandske masaže i teniski teren u okviru objekta na raspolaganju su uz doplatu. U restoranu Brasseria služe se jela slovačke i internacionalne kuhinje.

Organizator putovanja

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.